Start a conversation

"Installera" Amazon Correto istället för Oracle Java. (För tex Autostore DRS 7.xx)

För att undvika Oracles Java's licenskostnader så kan man installerar Amazon Correto.

Dock så måste man manuellt konfigurera JAVA_HOME.

1. Tanka ner Amazon Correto JRE för Windows x86 från https://docs.aws.amazon.com/corretto/latest/corretto-8-ug/downloads-list.html (https://corretto.aws/downloads/latest/amazon-corretto-8-x86-windows-jre.zip)

2. Skapa exempelvis en katalog roten på C:\ ex. "c:\Amazon_correto" 

3. Packa upp innehållet i jre zipfilen så du har följande kataloger i "c:\Amazon_correto" "bin" och "lib" samt diverse filer.

4.  Gå sedan till System - Advanced System Settings Environment Variables...

5. Under System varibles, så klickar du på New... 

6. Här lägger till JAVA_HOME som Variable name: & "c:\Amazon_correto" (eller motsvarande lokation) under Variable value:, Tryck OK för att spara

7. Dubbelklicka på Path: och därefter New för att lägga till environment variable, ange "%JAVA_HOME%\bin" (utan ""). Tryck OK för att spara

8. Tryck OK hela vägen ut.

9. Öppna Commandpromt och skriv java -version för att säkerställa att det är amazon correto

(För nyare Windows så g

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Joakim Johansson

  2. Posted

Comments