Start a conversation

Installation på klient - Den angivna porten är okänd

Till Ubiquitech kan man bygga en klient, ett drivrutinspaket. För installation på en klient där man av olika anledningar inte kan arbeta på tradionellt sätt. Perfekt för icke domänanslutna datorer på tex ett kontorshotell.

När man kör installationen på klienten så kan man få "den angivna porten är okänd" som felmeddelande. Se nedan bild.
Detta beror på att klienten inte har kontakt med Ubiquitech servern.

Säkerställ att kommunikationen fungerar mellan klienten och servern som tex att dom befinner sig på samma nät.
//Netprint Solution
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Joakim Johansson

  2. Posted

Comments