Start a conversation

EoP/HCP Chrome Extension

EOP Chrome Extension:

Detta är skrivet ur minnet så det kan vara någon miss, ser du något så säg till!  -Hampus

 

 

   1. Logga in i Google Admin
   2. Öppna "hamburgare" menyn längst upp till vänster i fönstret
   3. Klicka på "Enheter", sedan på pilen till höger om "Chrome" och till sist på "Appar" i den menyn som  dyker upp.
   4. Välj vilken eller vilka grupper som appen skall läggas upp för i vänster panelen
   5. När du har valt grupp så kan du klicka på det Gula "+" tecknet i nedre högra hörnet och på "Chrome" loggan som är underst i den menyn
   6. När du har gjort det så dyker det upp ett fönster, där kan du söka efter "everyoneprint" och trycka på "välj" när du ser applikationen.
   7. Nu är "EveryonePrint Chrome Extension tillagt", du kan välja om appen skall skjutas ut till användarna eller inte genom att ändra på "Tillåt installation" till t.ex. "Tvinga Installation".
   8. För att för-konfigurera tillägget så klickar du på tillägget så att du får upp en ny meny på höger sida av skärmen, där finns en rad för JSON konfiguration.
   9. Klistra in följande konfiguration med motsvarande uppgifter för er miljö.
     

{

"hostname":{"Value":"Serveraddress"},

"port":{"Value":Port},

"apikey":{"Value":""},

"disableAuthentication":{"Value":true}

}

 

Hostname - "Serveraddress" skall vara addressen till er EoP server (IP-address, FQDN eller t.ex. DNS pekning) och den skall stå inom "" som ovan.

 

Port -  skall vara porten som används för kommunikation med lösningen, standard är 7290 för HTTP eller 9443 för HTTPS, eller motsvarande port om man har ändrat från default t.ex. 443.
Här skall det inte vara några "".

 

Apikey - kan man bortse från om man kör EoP

 

"disableAuthentication" - true|false Här väljer ni om användarna skall logga in i tillägget eller inte, värdet skall skrivas in utan "".

Om Gmail addresserna finns i er AD miljö och ni har kopplat EoP till ert AD så kan man använda false och låta användarna logga in i tillägget för att autentisera sig.

Om Gmail addresserna inte finns i ett kopplat AD men istället finns lokalt tillagda eller registreras i EoP's interna databas så använder man istället true

 

                  10. När du är klar med konfigurationen så trycker du på "Spara" knappen längst upp till höger på skärmen, så skjuts konfigurationen ut till alla användare i gruppen.

 

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
 1. Joakim Johansson

 2. Posted

Comments